Ny undersøgelse: Derfor flytter tusindvis hvert år til og fra København

dato

En ny undersøgelse fra Københavns Kommune afslører, at mange børnefamilier flytter fra byen på grund af høje boligpriser.

I 2022 flyttede 35.000 borgere til København, mens 40.000 flyttede ud. En fjerdedel af fraflytterne ville gerne være blevet, hvis det ikke var så dyrt.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen udtaler, at det er vigtigt, at København forbliver en by for alle, og at der skal handles på boligproblematikken.

Undersøgelsen viser også, at de fleste tilflyttere er unge mellem 18 og 25 år, der kommer fra omegnen for at arbejde eller uddanne sig. Antallet af højtuddannede tilflyttere er tredoblet siden år 2000.

Over en fjerdedel bor i delebolig, hovedsageligt af økonomiske årsager. Dette er første gang, Københavns Kommune undersøger til- og fraflytning på denne måde.


https://www.kk.dk/nyheder/ny-undersoegelse-derfor-flytter-tusindvis-hvert-aar-til-og-fra-koebenhavn
Kilde: København Kommune