Forskernes feedback var aha-oplevelse for erfarne vuggestuepædagoger

dato

Københavns Universitet har lanceret et forsknings- og kompetenceudviklingsprojekt, The Copenhagen Daycare Project, der fokuserer på at styrke relationelle kompetencer hos pædagoger og medhjælpere i vuggestuer.

Projektet, der løber fra 2021 til 2025, involverer 200 pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Københavns Kommunes dagtilbud.

Ved hjælp af videooptagelser og efterfølgende feedback, får personalet mulighed for at reflektere over deres praksis og forbedre deres samspil med børnene.

Målet er at fremme børnenes sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling.

Projektet har allerede fået positive tilbagemeldinger fra deltagere, der oplever en forbedring i deres arbejdsmiljø og en styrkelse af deres relationelle kompetencer.


https://www.kk.dk/nyheder/forskernes-feedback-var-aha-oplevelse-for-erfarne-vuggestuepaedagoger
Kilde: København Kommune