Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri til OPUS YOUNG team ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om OPUS YOUNG
OPUS YOUNG er et 4-årigt forskningsprojekt under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, hvor deltagerne randomiseres til enten behandling i OPUS YOUNG eller standardbehandling. Behandling i OPUS YOUNG er et tilbud om 2 års intensiv psykosocial behandling for unge mellem 12 og 17 år med psykotiske symptomer/debuterende psykoselidelser og deres familier i Region Hovedstaden.

Behandlingen er manualiseret og består bl.a. af individuelle samtaler, familieintervention, psykoedukation, terapeutiske grupper og medicinsk behandling.

OPUS YOUNG teamet er tværfagligt sammensat og består udover speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri aktuelt af 16 medarbejdere med forskellige sundheds- og socialfaglige baggrunde som psykolog/specialpsykolog, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgiver og fysio-/ergoterapeut.

Det er et grundprincip i OPUS YOUNG, at der leveres behandling af høj kvalitet med fokus på fleksibilitet og tilgængelighed for patient og familie. Der ydes en særlig indsats for at levere en individualiseret behandling som styrker skole-/uddannelsesfastholdelse, forebygger misbrug og styrker det tværsektorielle samarbejde, særligt ved overgangen fra ung til voksen.

OPUS YOUNG forsøget varetages af forskningsenheden ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, som rekrutterer og undersøger patienterne ved baseline, efter 1 års behandling og ved afslutningen af behandlingen efter 2 år.

OPUS YOUNG teamet har lokaler på Brønshøjvej i Brønshøj, men flytter til sommer til lokaler på Sydvestvej i Glostrup.

Teamet ledes i hverdagen af specialpsykolog, som du vil indgå i et tæt samarbejde med. Ledelsesmæssigt er teamet placeret under Ungdomspsykiatrisk ambulatorium B295 i Brøndby, og som speciallæge refererer du til afsnitsledende overlæge på B295.



Jobbet
Du følger dine patienter gennem deres toårige behandlingsforløb som behandlingsansvarlig læge i tæt samarbejde med de øvrige behandlere, og varetager den medicinske behandling af psykose og eventuelle ko-morbide lidelser.

Der er efter interesse mulighed for at indgå i forskellige dele af det samlede behandlingstilbud, herunder psyko-edukative grupper til patient og pårørende.

Der vil være samtaler med familierne ved fremmøde i ambulatoriet, men hjemmebesøg og institutionsbesøg indgår også i behandlingstilbuddet.



Vi tilbyder

  • Unik mulighed for aktivt at indgå i et innovativt OPUS YOUNG team
  • Bidrage til nye forskningsresultater indenfor et af psykiatriens vigtigste områder
  • Deltagelse i tværfaglig undervisning, supervision og samarbejde med forskningsenheden
  • En spændende stilling med høj faglighed og tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Vi forventer
Vi forventer, at du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri med:

  • Interesse, erfaring og viden om psykose, psykopatologi og psykofarmakologi.
  • Engagement og godt overblik.
  • Lyst og evne både til at arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med det tværfaglige behandlingsteam.
  • Gode samarbejdsevner både i forhold til kollegaer og vores tværsektorielle samarbejdspartnere i alle Region Hovedstadens 29 kommuner.
  • Gode kommunikative evner både mundtlig og skriftligt.
Relevant psykoterapeutisk erfaring og kørekort vil være en fordel.



Ansættelsesforhold
Vi ønsker, at du starter pr. 1. juni 2024 eller snarest derefter.

Der er på nuværende tidspunkt etableret ”frivillig” bagvagtsordning bestående af speciallæger på tværs af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Hovedstadens Psykiatri. Der er hele tiden behov for at en del af centrets speciallæger er indstillet på at indgå i bagvagtsordningen.

Du ansættes i henhold til overenskomst for overlæger, herunder overenskomstens bestemmelser om arbejdstid.

Ambulatoriet har åbent i dagtimerne på hverdage. Din arbejdstid vil derfor primært ligge inden for dette tidsrum.

Regionen er et døgndækket område, og du vil efter konkret behov kunne blive planlagt med vagter uden for ambulatoriets åbningstider i overensstemmelse med arbejdstidsreglerne i overenskomsten.

I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise anmærkningsfri børneattest. Center for HR indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de udarbejder dit ansættelsesbrev.



Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte teamleder, specialpsykolog Kristin Munch-Christiansen på kristin.munch-christiansen@regionh.dk , 38 64 11 80, ledende overlæge Lis Raabæk Olsen på lis.raabaek.olsen@regionh.dk , 38 64 05 00 eller leder af OPUS YOUNG forsøget, professor, overlæge Anne Katrine Pagsberg på Anne.Katrine.Pagsberg@regionh.dk, 26 25 39 24.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien".



Send din ansøgning
Ansøgning, CV og speciallægeanerkendelse sendes via linket senest den 29. april 2024.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Vi forventer at holde samtaler ad hoc.



Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige børne- og ungdomspsykiatriske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen.

Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 800 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 13.000 og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

København Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Det ambulante Hus, Brønshøjvej 6A, 2605 Brøndby

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031304

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet