Skybrudsprojekt i Lersøparken skal forebygge oversvømmelser og gavne biodiversitet

Foto: Københavns Kommune.
dato

Københavns Kommune har godkendt et projekt, der vil transformere Lersøparken for at håndtere klimaforandringer og øge biodiversiteten.

Parkens brugere kan se frem til en "sø", faktisk et regnvandsbassin, der vil bidrage til naturoplevelser og biodiversitet. Legepladsen og opholdsmuligheder vil også blive opgraderet.

Projektet er en del af kommunens indsats for at klimasikre byen mod fremtidige skybrud og oversvømmelser. Når projektet er færdigt, vil parken indeholde en våd risle-eng, grøfter, en længere plint, en dæmning og et bassin med et permanent vandspejl.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) udtaler, at det er afgørende at tænke grønne løsninger ind i kommunale projekter for at imødegå biodiversitetskrisen. Hun roser den store borgerinddragelse i projektet, som tager udgangspunkt i lokale ønsker og behov.

Når projektet er færdigt, vil parken kunne tilbageholde 16.500 m3 regn. Anlægsarbejdet forventes at starte i 3. kvartal 2024 og være færdigt i 3. kvartal 2026.


https://www.kk.dk/nyheder/skybrudsprojekt-i-lersoeparken-skal-forebygge-oversvoemmelser-og-gavne-biodiversitet
Kilde: Københavns Kommune