Københavns Kommune har gennemført en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd

dato

Københavns Kommune har for anden gang gennemført en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på arbejdspladserne.

Resultaterne viser, at 16% af de ansatte har oplevet sexistisk kultur eller uønsket seksuel adfærd inden for det seneste år, hvilket er uændret fra sidste undersøgelse.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) tager resultaterne alvorligt og understreger kommunens ansvar for at sikre et trygt arbejdsmiljø. Katrine Fylking, formand i Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, er enig og påpeger arbejdsgivernes ansvar for at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Undersøgelsen viser også, at antallet af hændelser i det interne samarbejde er faldet, mens antallet af hændelser i det eksterne samarbejde er steget.

Kommunens syv forvaltninger vil nu undersøge, hvor der skal sættes ind lokalt for at forbedre kulturen og forebygge uønsket seksuel adfærd.


https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavns-kommune-har-gennemfoert-en-undersoegelse-af-sexistisk-kultur-og-adfaerd-0
Kilde: København Kommune