Københavnertinget lancerer de første anbefalinger

dato

Københavnertinget, landets første borgerting, har fremlagt sine første anbefalinger til politikerne.

Anbefalingerne omhandler visioner og forslag til et bedre København, med fokus på inklusion, bekæmpelse af diskrimination, øget biodiversitet og mere borgerinddragelse.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) ser frem til at drøfte forslagene og igangsætte nye initiativer baseret på anbefalingerne.

Københavnertinget har givet syv overordnede anbefalinger, der alle svarer på hovedspørgsmålet: ”Hvordan udvikler vi sammen København med trivsel og rum til alle?”

Anbefalingerne vil nu blive drøftet og behandlet af de relevante fagudvalg i de kommende måneder. Et nyt Københavnerting vil blive nedsat i starten af 2024.


https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavnertinget-lancerer-de-foerste-anbefalinger
Kilde: Københavns Kommune