Klimatopmøde: Nu mødes Nørrebro om, hvordan CO2-udledningen skal sænkes

dato

Nørrebro i København inviterer alle til et klimatopmøde den 24. september, hvor fokus vil være på at gøre vores forbrugsvaner mere bæredygtige.

Målet er at reducere CO2-udledningen fra transport, boliger og mad. Dette er en del af Københavns Kommunes initiativ for at opnå byens klimamål.

Topmødet er organiseret af Mellemfolkeligt Samvirke og vil omhandle emner som Transport & Luftforurening, Bolig & Byggeri, Fødevarer og Ting & Tøj. Teknik- og miljøborgmester i København, Line Barfod, understreger vigtigheden af borgernes og virksomhedernes rolle i den grønne omstilling.

Topmødet vil også inkludere aktiviteter som genbrug, svampedyrkning og tøjtryk. Mødet afsluttes med udarbejdelsen af et klimacharter for Nørrebro og fællesspisning.


https://www.kk.dk/nyheder/klimatopmoede-nu-moedes-noerrebro-om-hvordan-co2-udledningen-skal-saenkes
Kilde: København Kommune