Boligredegørelsen 2023 er landet

Foto: Københavns Kommune.
dato

I 2022 blev der opført det laveste antal boliger i København i seks år, viser en ny undersøgelse.

Dette sker på trods af, at Danmarks befolkning forventes at vokse med omkring 370.000 personer frem mod 2050, hvoraf hver fjerde forventes at bosætte sig i København.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen udtrykker bekymring for, om der vil være nok boliger til at imødekomme behovet.

Hun opfordrer regeringen til at give Københavns Kommune de nødvendige værktøjer til at stille krav om, at almene boliger og private boliger skal opføres i samme takt. Desuden skal der stilles krav om mindsteandel af ejerboliger i nye lokalplaner.

Næste år skal Københavns Borgerrepræsentation tage stilling til byens udvikling de kommende tolv år, når der skal vedtages en ny kommuneplan.


https://www.kk.dk/nyheder/boligredegoerelsen-2023-er-landet
Kilde: København Kommune